Logo

Geef periodiek uw visie over actuele onderwerpen

‘De maandelijkse anonieme raadpleging onder ambtenaren’

Ambtenaren laten meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen, waardoor Nederland -en de ambtelijke functie- nog mooier en aantrekkelijker wordt. Via het ambtenarenpanel is het mogelijk.

In het ambtenarenpanel kan elke ambtenaar op een laagdrempelige manier zijn of haar mening geven over interessante en actuele onderwerpen. Ook krijgen ambtenaren de mogelijkheid om zelf onderwerpen in te brengen.

Waarom is het Ambtenarenpanel in het leven geroepen?

De praktijk leert dat iedereen wel een mening heeft over verschillende onderwerpen. Zeker als het gaat over onderwerpen die de Nederlandse overheid aangaat. Iedereen praat daar dan ook over. Denk onder andere aan de politiek, de ‘bevolking’ en de vakbondvoorzitters.

Er wordt echter weinig tot niets vernomen van de verantwoordelijke (uitvoerende) personen: de ambtenaren. Dit is vreemd, aangezien bij deze groep de vak- en praktijkkennis aanwezig is.

Door lid te worden van het ambtenarenpanel geeft u als ambtenaar maandelijks, anoniem, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder ambtenaren vinden in Nederland (nauwelijks tot) niet plaats.

Ambtenaren vaker raadplegen en op die manier meer betrekken bij wat er leeft in Nederland, dat is het doel en initiatief van Ambtenaren Netwerk Nederland, DeAmbtenaar.nl en onderzoeksbureau Overheid in Nederland.

Wat is een raadpleging?

Een raadpleging is anders dan een opiniepeiling. Een raadpleging gaat naar de oplossingsrichting toe; het gaat op zoek naar de Tip (‘raad’). Een opiniepeiling blijft bij de WAT-vraag hangen. Als voorbeeld hieronder een opiniepeiling en een raadpleging, om het verschil te verduidelijken:

Voorbeeld opiniepeiling: ‘Ambtenaren niet uitgerust terug van vakantie’
Voorbeeld raadpleging: ‘Ambtenaren wensen uitwisselingen tussen gemeenten op gebied van….’

Doordat we aan meerdere ambtenaren ‘raad’ (tips) vragen, ontstaat er denkkracht. Twee ambtenaren weten meer dan één ambtenaar. Laat staan, wat er gebeurt als 100-300-500-1000 ambtenaren meedenken en meepraten.

Nieuwe ideeën ontstaan; nieuwe wegen openen zich. Dit alles om Nederland nog mooier en beter te maken. Aan de hand van het Ambtenarenpanel kunnen diverse maatschappelijke vraagstukken worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan: 3 D’s, kennisbehoud bij overheid en de (gepercipieerde) werkdrukte.

Verantwoorde uitspraken

De representativiteit van de onderzoeksresultaten wordt getoetst door onderzoeksbureau Overheid in Nederland. Dit wordt gedaan door bij de inschrijving enkele (demografische) gegevens te vragen, die getoetst worden met de populatie.

Schrijf u hier in voor het Ambtenarenpanel

Na registratie doet u mee aan de (maandelijkse) raadpleging.

Een raadpleging bestaat uit circa 10 vragen. Zoals eerder vermeld, worden daarbij niet (louter) rapportcijfers gevraagd, maar wordt ingezoomd op de verbeteringen (‘Tips’). Deze verbeteringen vormen input, een informatiebron, voor de verdere discussie omtrent het onderwerp en vormen een voedingsbron om bewustere keuzes te kunnen maken.

Onderbuikgevoel is prima, maar meten = weten…

Exclusiviteit

De resultaten worden exclusief verspreid via Ambtenaren Netwerk Nederland en DeAmbtenaar.nl. Zij vormen de stimulators van het Ambtenarenpanel.nl.

Beslissingen, waaronder de onderwerpkeuze en eventueel het aangaan van commerciële opdrachten, worden dan ook gezamenlijk genomen. Uitgangspunt is en blijft dat het Ambtenarenpanel een raadgevend instrument is.

Tijdspad

De verwachting is dat in het voorjaar van 2016 de eerste raadpleging wordt opgestart.